Auktoriserade översättningar

För att vara juridiskt giltiga måste vissa översättningar auktoriseras. Det gäller till exempel betyg, intyg och avtal av olika slag. Vi har flera auktoriserade translatorer och de flesta av dem är auktoriserade inom språkparet finska-svenska.

Auktoriserade translatorer har rätt att stämpla de dokument som de översätter med en auktoriserad translatorsstämpel. Stämpeln är dock inte obligatorisk enligt lag, utan en översättning av en auktoriserad translator kan vara juridiskt giltig också utan den.

Examensnämnden för auktoriserade translatorer som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen beviljar personer rätt att verka som auktoriserad translator.

Kontakta oss och begär en offert!