Kvalitet och personlig service

Svenska översättningsbyrån har lång erfarenhet av översättningar på de flesta områden. Vi har specialiserat oss på krävande myndighetstexter, och bland våra översättare finns experter inom många olika branscher.

Vi skräddarsyr våra tjänster efter dina behov. Utöver författningar och andra juridiska texter jobbar vi gärna med texter inom bland annat utbildning, kultur, teknik och miljö.

Byrån är känd för hög kvalitet. På det sättet hjälper vi våra kunder att ge en professionell och trovärdig bild av sig själv. Av oss får du snabb och smidig service och garanterad leverans inom överenskommen tid.

Byrån delar lokaler med Svenska Finlands folkting. Mer om Folktingets verksamhet kan du läsa här.

På byrån jobbar vår övertranslator Nina Ekholm. Hon ansvarar för byråns verksamhet och övervakar kvaliteten. Kontakta Nina på adressen oversattningar@folktinget.fi om du vill ha en offert eller om du vill veta mer om våra tjänster.

Nina Ekholm

Möt några av våra översättare

Ditte Kronström

Jag har en över 20-årig bana som översättare och journalist bakom mig och har arbetat för Svenska översättningsbyrån sedan 2012. Jag översätter från finska till svenska. Jag upplever att arbetena som journalist och översättare stöder varandra, och hjälper med att hålla mig uppdaterad om den senaste terminologin och aktuella fenomen till exempel inom politik och ekonomi. Journalistgreppet bidrar också till en tydlig och ledig stil, som tar fram det väsentliga i en text.

För Svenska översättningsbyrån har jag främst sysslat med texter för statsförvaltningen, men har också haft översättningsuppdrag till exempel inom turism och utbildning. Jag är speciellt insatt i utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter, film och konst men åtar mig också gärna uppdrag på andra ämnesområden.

Språkvård är något jag satsar extra på, det behövs i vår språkomgivning, där svenskan i Finland lever under en ständig och stark påverkan av finskan. Tack vare mångårigt språkvårdsarbete och en medvetenhet om finlandssvenskans särdrag i förhållande till allmänsvenska har jag blivit duktig på att korrekturläsa och redigera andras texter.     

Annika Lund

Jag har jobbat som översättare i cirka tio år och har frilansat för Svenska översättningsbyrån i två år. Jag översätter huvudsakligen till svenska från finska och engelska. Jag har hittills översatt främst författningstexter och andra förvaltningstexter. Jag har studerat engelska (fil.mag.) i Åbo, Vasa och Edinburgh och har arbetat som guide i Edinburgh. Brittiska öarna ligger mig varmt om hjärtat och jag gör regelbundna besök dit. Min andra passion är hantverk och konst, och jag är också utbildad slöjdpedagog. Jag håller hantverkskurser inom den fria bildningen och bloggar sporadiskt på engelska och svenska om min egen textilkonst och utforskning av olika hantverkstekniker. Som biämnen har jag studerat folkloristik och konsthistoria.

Viking Högnäs

Jag har en bakgrund i naturvetenskap och teknik (FM, DI) som jag har kompletterat med kurser i översättning och språkvård. Jag översätter mest från finska och engelska till svenska, och är auktoriserad översättare från finska till svenska inom handel och teknik. Dessutom är jag behörig lagöversättare. För Svenska översättningsbyrån har jag frilansat sedan 2003. Till mina fritidsintressen hör bland annat romanska språk och ultradistanslöpning.