Tjänster

Våra översättare är experter på många olika områden. Här är några av dem. Klicka på symbolerna för att läsa mer.

Juridik och politik

Författningar och andra myndighetstexter är vår specialitet. Vi har årtionden av erfarenhet av att översätta lagtext. Juridiska texter skrivs enligt bestämda regler och det är viktigt att också översättaren känner till dem. 

Konst och kultur

Kulturen har ett alldeles eget språk. För att skriva och översätta kulturella texter måste man ha både intresse och kompetens. 

Teknik, finans och medicin

Tekniska texter och andra specifika facktexter kräver kunskap och noggrannhet. En facktextöversättare måste vara insatt i ämnet och förstå innehållet. Vi har därför översättare med bakgrund inom många olika branscher. Vi anlitar den som kan ämnet bäst för just din översättning.

Webb och press

Du som skriver webbartiklar, reklamtexter och journalistiska texter vet att man måste skriva med tanke på mediet och målgruppen. Detsamma gäller översättningar av dessa texter.

Auktoriserade översättningar

För att vara juridiskt giltiga måste vissa översättningar auktoriseras. Det gäller till exempel betyg, intyg och avtal av olika slag. Vi har flera auktoriserade translatorer och de flesta av dem är auktoriserade inom språkparet finska-svenska.

Språkgranskning

Om du själv eller någon annan skrivit en text och vill kontrollera dess språkriktighet får du gärna kontakta oss. Vi granskar den och ser till att språket blir smidigt och korrekt.