Webb och press

Du som skriver webbartiklar, reklamtexter och journalistiska texter vet att man måste skriva med tanke på mediet och målgruppen. Detsamma gäller översättningar av dessa texter.

På webben formulerar man sig kort och koncist. Det som fungerar på papper fungerar inte nödvändigtvis på bildskärmen. Också i den tryckta pressen måste man tänka på vem läsaren är. Det är därför viktigt att anlita en översättare med rätt erfarenhet för sådana texter. Vi översätter till exempel:

  • Pressmeddelanden
  • Webbnyheter
  • Reklamkampanjer
  • Broschyrer
  • Tidningsartiklar

Kontakta oss och begär en offert!