Teknik, finans och medicin

Tekniska texter och andra specifika facktexter kräver kunskap och noggrannhet. En facktextöversättare måste vara insatt i ämnet och förstå innehållet. Vi har därför översättare med bakgrund inom många olika branscher. Vi anlitar den som kan ämnet bäst för just din översättning.

Våra översättare har erfarenhet till exempel av följande texttyper:

  • Utbildningsmaterial såsom textböcker och övningsböcker
  • Årsberättelser, balansböcker och andra finansiella texter
  • Akademiska artiklar
  • Tekniska och medicinska utredningar och rapporter

Kontakta oss och begär en offert!