Juridik och politik

Författningar och andra myndighetstexter är vår specialitet. Vi har årtionden av erfarenhet av att översätta lagtext. Juridiska texter skrivs enligt bestämda regler och det är viktigt att också översättaren känner till dem. 

Alla våra författningsöversättare behärskar och följer anvisningarna i Svenskt lagspråk i Finland, Slaf. Det är en viktig handbok för alla som översätter och granskar lagar och andra författningar. Våra erfarna författningsöversättare vet hur viktigt det är att vara noggrann samtidigt som språket ska vara tydligt och lättolkat.

Vi har erfarenhet bland annat av följande texter:

  • Regeringspropositioner
  • Rapporter och utredningar
  • Avtal
  • Utlåtanden

Kontakta oss och begär en offert!